“Setlo fewn i 2016”

BILINGUAL POST – scroll down for English

“Setla i fewn i’r dringo” “Ffeindia dy rythm” “Ymlacia” dyma ‘ma beicwyr profiadol yn argymell, doeddwn i byth yn gwybod be oeddant yn feddwl i ddeud y gwir.

Rwyf am gyrraedd i ben y bryn mor gyflym ag y gallaf, er mwyn cal o drosodd efo a mwynhau’r wib i lawr eto. Ond, yn ddiweddar rwyf wedi mynd i’r afael â rhai dringfeydd eithaf serth a hir ac wedi deall, o’r diwedd, yr hyn dwi’n siŵr sy’n amlwg i bawb arall, dydy beicio ddim yn unig am eich corff – ond am eich meddwl hefyd!

Wel, wel  … dyna agoriad llygad! Pan oeddwn yn blentyn yn rasio o gwmpas ar fy meic, roedd yn rhaid mynd i bob man mor gyflym â phosib ac yn sicr cyn fy mrawd bach! Doedd gen i ddim ‘gêrs’ o gwbl, ond yn ifanc a hapus, gyda digon o egni i ruthro i fyny bob bryn ac yn gwichian gyda llawenydd ar y ffordd i lawr.


Ers dechrau beicio fel oedolyn, dwi wedi gorfod dysgu llawer o sgiliau newydd, fel newid gêr, stopio yn ddiogel, beicio mewn traffig. Rwyf hefyd ‘di dysgu ymlacio i mewn i’r  allt; a chanolbwyntio ar ddim ond troi’r pedalau unwaith, yna unwaith eto, un yn fwy ac yn y diwedd, yn araf yr wyf yn cyrraedd y brig. Dyna deimlad ANHYGOEL.


Mae’n rhyddhad dim ond meddwl am rŵan, ddim poeni am y dyfodol na edrych yn ôl a thorri calon am y gorffennol. Rhaid i mi beidio â mynd yn rhy ddifrifol, ond mae byw yn y foment yn ffordd dda iawn o fyw bywyd dydy? Felly wrth i mi geisio “Setlo i mewn i 2016”, dyma rai lluniau o’r golygfeydd godidog o Eryri rwyf wedi mwynhau yn sgil y gwaith caled yn pedlo i fyny’r holl fryniau na yn ystod y Gaeaf.

IMG_0551IMG_0535IMG_0502IMG_0487IMG_0553

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s