Pen y Pass

This is a bilingual blog please scroll down for English language version “Bianchi vs Snowdon”.

Tua mis ers i mi gychwyn beicio (a blogio) o ddifri, a heddiw llwyddais i seiclo i fyny Pen y Pass. Dwi’n credu mai Pen y Pass ydi’r pwynt uchaf fedrwch chi ddringo ar feic yn Eryri, uchder o 359 metr (1,178 troedfedd). Rwyf wedi beicio i fyny yno heddiw ac mae’r teimlad o falchder yn enfawr. Dwi heb osod unrhyw heriau corfforol i mi fy hun ers blynyddoedd, wel, ar wahân i roi genedigaeth i a chodi dau o blant hyfryd, felly dydi balchder ddim yn deimlad dwi wedi’i brofi llawer yn ddiweddar, ac i fod yn onest, yr wyf wrth fy modd ac yr wyf hefyd wrth fy modd hefo beicio!

Tro cyntaf i mi ddechrau beicio, dim ond ychydig wythnosau yn ôl, roedd pob bryn yn boen llwyr, ond hyd yn oed heb gynllun hyfforddi o gwbl, heblaw am fynd allan ar fy meic gymaint ag y gallaf (yn llythrennol ym mhob tywydd) dwi wedi llwyddo i fynd i’r afael â reid eiconig ac ew, mae’n teimlo’n dda. Dywed pob beiciwr profiadol wrthyf mai’r ffordd orau o wella yw reidio fy meic gymaint ag y gallwn, ac roeddent yn hollol iawn.

Dwi wir yn mwynhau rhyddid beicio, ond yn ystod yr wythnosau diwethaf dwi wedi syrthio mewn cariad eto â’r lle dwi’n byw hefyd. Dwi yn gwerthfawrogi prydferthwch Eryri, y mynyddoedd a’r arfordir.

Ella gallai’r lluniau isod helpu egluro pam –

Wedi deud hyn tydi ddim yn fêl i gyd rhyngof i â beicio, dyma’r tri uchaf o’r pethe sy’n fy mhoeni am feicio:

GWALLT HELMED- Mae mor lletchwith pan fyddaf yn cwrdd â rhywun a ‘ngwallt yn sownd i fy nhalcen gyda chwys, tydi hyn ddim yn siwtio neb.

LYCRA – Ers fy arddegau, dwi wedi osgoi unrhyw wisg dynn fel y pla, ac yn awr ‘dwi wedi cychwyn ar hobi sy’n cynnwys Lycra sy’n denu slyw at bob lwmp a bwmp ar fy nghorff.

PEN ÔL CLWT – Mae’r padin ar legins beicio yn wych pan fyddaf ar fy meic, ond a dweud y gwir, yn edrych yn hollol dwp pan fyddaf yn cerdded o gwmpas mewn caffi!

Ta waeth, fydd rhaid i mi roi balchder i un ochr a mynd ati i reidio fy meic, dwi’n clywed bod problemau beicio llawer gwaeth gallwn i ddioddef.

Y peth gorau am feicio yw’r cysylltiad â byd natur o fy nghwmpas. Byddwch yn amyneddgar, dwi’n gwybod sut mae hyn yn swnio – ond drwy ruthro o le i le drwy’r amser nid wyf wedi sylwi ar hyd yn oed newidiadau’r tymor! Ar deithiau beic yn y bore dwi wedi gweld llwynogod, geifr mynydd, robin goch, gwartheg ac wrth gwrs, llawer o ddefaid. Yn wahanol iawn i deithio mewn car, mae tawelwch a llonyddwch teithio ar feic yn llawer llai ymwthiol rhywsut. Felly ar ddiwrnod byrraf y flwyddyn, rwy’n edrych ymlaen yn llawn gobaith at y Gwanwyn pan ddaw haul ar fryn unwaith eto a byddaf yn parhau fy antur beicio.

CWs7PEWWUAIBy1E

Ar nodyn gwahanol iawn, dyma stori gan ein papur lleol am fy nhaith yn gynnar ym mis Rhagfyr i fynd ag adnoddau a gwirfoddoli yng Ngwersyll Ffoaduriaid yn Calais.

Advertisements

3 thoughts on “Pen y Pass

  1. I so identify with everything you have written. Cycling slows down pace of life to appreciate the beauty around, and if you appreciate that on the shortest day of the year you will be reaping the benefits by spring. In some ways I find my commutes the most satisfying, pitch black cycle path cross country but with good lights it takes no longer for 5 miles than the traffic on the lanes. I’m fitter, I save money, it’s greener and my state of mind is 100% positive. I’m going to love your blog as this was me 2 years ago although you’re progressing far faster. Keep up the great work!

    Like

    1. Thanks for your kind comments, Cycling is really helping my state of mind too, must be the exercise and the fresh air. Who could ask for a better Outdoor Gym than Snowdonia? Keep in touch would love to hear more about your cycling adventures!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s