Ar Fy Meic

image

(bilingual post, please scroll down for English language)

Dwi wedi bod yn pendroni am ddechrau’r blog yma ers talwm iawn. Cymysgedd o ofn, diffyg hyder a diogi llwyr yn fy stopio. Hefyd ydi fy Ngymraeg i ddigon da?… Fe gawn weld.

Ta waeth, mae’n siwr fod sgwennu blog yn union fel beicio, galed iawn i ddechrau, ond ar ôl cychwyn, yn lot o hwyl…. Cawn weld.

Dwi yn newydd i feicio, ac i gyfryngau cymdeithasol! Dathlais fy mhenblwydd yn bedwar deg eleni ac roeddwn yn awyddus i gadw’n heini, felly dechreuais fenthyg beic fy ngŵr.

Dydw i ddim yn union yn MAMIL (Middle Aged Man In Lycra) ond digon agos (Middle Aged MAM In Lycra). Aeth fy tro cyntaf allan yn seiclo yn dda, a llwyddais i wneud yr Etape Eryri Bach, er cymryd dros 5 awr i gwbwlhau.

Penderfynais mis diwetha, allwn i ddim jyst dwyn beic fy ngŵr, os oeddwn o dyfri an seiclo byddai’n rhaid i mi brynu beic fy hun. Fe wnes rhywfaint o ymchwil ar y rhyngrwyd ac prynu Bianchi. Yna gwario dipyn mwy ar ddillad beicio o Aldi.

Cyrhaeddodd fy meic newydd, hyfryd bythefnos yn ôl, yn union yr un pryd a gyrhaeddodd Storm Barney a llifogydd yn Gogledd Cymru. Oni’n ysu i gal mynd allan ar fy meic newydd sbon. Llwyddais i fynd allan yn y pen draw, ac dyma rhai or llunia cymerais ar y ffordd.

Fel y gwelwch, dwi yn wirioneddol lwcus i fyw yn un o’r lleoedd mwyaf prydferth yn y wlad, Eryri. Dwi wir yn teimlo fy mod  a mantais go iawn dros rheini sydd yn seiclo ar diroedd flat a diflas.

Felly, bythefnos a tua chwe gwaith allan ar fy meic newydd – be dwi di ddysgu am feicio? Wel, fy nghyngor, i unrhyw MAMIL, Mam Anhygoel Mewn Iwniform Lycra, sydd yn ceisio ffitio beicio i fewn rhwng plant, gwaith, teulu, ayyb, ydi “Ewch allan ar ein Beic” mor aml ag y gallwch.

Peidiwch â dweud “Nai jyst rhoi’r dillad allan ar lein cyn mynd” neu “Bigai i Tesco ac wedyn mynd ar fy meic”. Bydd eich bore neu pnawn wedi mynd cyn i chi droi rownd. Cyn gynted ag y bydd gennych funud i chi eich hun, ewch allan a mwynhau. Fydd y holl stwff, rhaid i chi wneud yn dal yna, ond byddwch yn dychwelyd yn teimlo’n hapus ac yn llawn egni.

Felly dyna ni, dwi wedi gwneud dechrau gyda fy mlog cynta yn Gymraeg. Fy nod, ydi i ddilyn i fyny gyda mwy am hwyl a helynt seiclo yn Eryri, ac efallai hyd yn oed, rhai awgrymiadau defnyddiol i eraill sydd yn newydd i feicio hefyd….. Eto cawn weld.

Advertisements

2 thoughts on “Ar Fy Meic

  1. Joio darllen hwn, syniad grêt! Ti yn byw yn y lle gora i seiclo. Eryri ydi “adra” i finna hefyd. Peth da ydi seiclo drwy gaeaf hefyd, fydd hi gymaint haws wedyn erbyn y gwanwyn a’r haf. Etape Canol blwyddyn nesa? Dwi am drio! Sportive Gorllewin Gwyllt yn Aberystwyth yn un da arall hefyd.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s